Sohbet Girişi

Yahudilik

Yahudilik

Yahudilik, yayılımı ve etkisi açısından bir dünya dini özelliğine sahip olsa da iç dinamizmi açısından hem milli hem evrensel unsurlar taşımakta, inanç sistemi manasında bir din olmanın ötesinde bir hayat tarzını ve dini etnik kimliği ifade etmektedir. Aynı dini geleneğe mensubiyetleri sebebiyle Hıristiyanlık ve İslam’la ortak kutsal coğrafyaya ve karşılıklı etkileşimlerin görüldüğü ortak tarihi tecrübeye sahip olan Yahudilik pek çok teolojik, etik ve pratik kural noktasında bu dinlerle benzerlik göstermektedir. Ortak kutsal kitap literatürü seçilmişlik ve kurtuluş kavramları bakımından Hıristiyanlığa, tek Tanrı inancı, dini hukuk ve pratiğe yönelik vurgu ile vahiy inancı bakımından İslam’a yakın durmaktadır.

Yahudiliğin etnik kökenleri ilk İbrani atası kabul edilen Hz. İbrahim’e ve ondan sonra gelen iki İbrani atasına, Hz. İshak ile Hz. Yakub’a dayandırılmaktadır. Dini açıdan  başlangıç noktası, Yakub’un ya da Tanrı tarafından verilen ismiyle İsrail’in on iki oğlundan neşet eden İsrailoğulları’nın Musa peygamber tarafından Mısır’daki kölelik evinden kurtarılıp Sina yarımadasına götürülmeleri ve burada atalarının Tanrısıyla ahidleşerek Ondan Tevrat’ı almaları kabul edilmektedir.

Yahudilik kelimesinin tam karşılığını yahudi kutsal literatüründe bulmak güçtür. Tevrat’ta, İsrailoğulları’nın tabi oldukları dini ya da örfü ifade edecek şekilde yahudi kutsal kitabının da ismi olan Tora, Mişpat gibi kelimeler kullanılmıştır.

Bazı yahudi tarihçi ve teologları dini sistem olarak Yahudiliği  etnik yönüyle Yahudilik’ten  yani yahudi toplumundan ayırmaya çalışsa da bir bütün halinde Yahudilik  aynı anda bir dini, kültürü ve topluluğu temsil etmektedir.

Yahudiliğin en önemli özelliklerinden biri temelinde hem etnik hem dinî unsuru barındırmasıdır. Zira yahudilerin ve Yahudiliğin başlangıcını oluşturan İsrail kavmi, belli bir nesebin Tanrının seçimi ve kutsal topluluk halin de tesisiyle teşekkul etmiş bir etnik grubu göstermektedir.

Nitekim yahudi geleneğinde yahudi kavmini anlatmak için kullanılan üç ayrı isimlendirmenin hepsi de belli bir şahıs veya kavimle eşlik etmistir.

HaFiZ 82
Cevap bırakın

Kategoriler
kategoriler
Genel Kurallar
kurallar
kuralSohbet odaları içerisinde, seviyeli, saygılı ve hoşgörü ile sohbet edilmesini önemsiyoruz, Sohbet ederken ahlak kurallarına uygun şekilde chat yapmanızı tavsiye ediyoruz.
kuralKanallar içerisinde küfür etmek, devlet görevlilerine hakaret etmek siyasi propaganda yapmak yasaktır!
kuralYaşadığınız soru, destek veya takıldığınız yerlerde #help kanalını kullanabilirsiniz.
kuralKanal yetkililerinin yaptığı uyarı dikkate almayan kişiler kanaldan tamamen uzaklaştırılacaktır.
söz
yukarı