Sohbet Girişi

Şeriat Nedir

Şeriat Nedir

İslam dini diğer konular da olduğu gibi idari mekanizma hususun da görüş belirtmiştir. Devlet yönetimi ile ilgili belli ilkeler koymuştur. Ayrıntı kısımlar da bu ilkelere bina edilerek uygulanır.

Şeriat İslam’ın getirdiği hükümlerin genel adıdır. Devlet yönetimi de bunun içine girmektedir. Doğru islamiyeti ve islama uygun doğruluğu anlatmak ve yaşamak zorundayız. Bu nedenle islam adına yapılan ama islama uymayan bazı uygulamalar İslamiyete ve Müslümanlara zarar vermektedir.

Birisiyle karşılaşıyorsunuz Namaz kıldığından oruç tuttuğundan söz ediyor. Sohbetiniz sürüyor ve sonunda şeriatın en önemli iki emrini yerine getiren bu adamın, şeriata karşı olduğunu görüyor ve hayret ediyorsunuz.

Birisiyle karşılaşıyorsunuz Şeriatı hararetle savunuyor. İç alemine ibadet dünyasına iniyorsunuz. İslam’ın ceza hükümlerinin tatbiki için gösterdiği heyecanın yüzde birini, ibadet hayatında göstermediğine şahit oluyorsunuz. Yine hayrete düşüyorsunuz.

Bu iki adam hakkın da düşünceniz aynı oluyor. Bunlar şeriatı bilmiyorlar!

Şeriat : Din Allah’ın emri İlahi emir ve yasaklar gibi anlamlara geliyor.

İnsan bir kavramı reddederken de kabul ederken de anlamını bilmeli, diye düşünüyoruz. Taraftar olmak veya olmamak ayrı mesele.

En çok tartışılan kavramlardan biri de şeriat ama bu konu hakkında bilende konuşuyor bilmeyende konuşuyor.

Şeriat, din lisanında, Cenab-ı Hakk’ın kulları için vazetmiş olduğu dini, dünyevi ahkamının heyet-i mecmuasıdır. Bu itibarla şeriat din ile müradif olup  hem ahkam-ı asliye denilen itikadiyatı hem ahkam-ı fer’iye-i ameliye denilen ibadet ahlak ve muamelatı ihtiva eder.

Şeriatı Şöyle sıralandırabiliriz:

1. Şeriatı, kulları için Allah koymuştur.
2. Şeriat dini ve dünyevi hükümlerin tamamıdır.
3. Şeriat din kelimesiyle eşanlamlıdır.
4. Şeriat kavramının içinde, imanı hükümlerin yanında ahlaka, ibadete ve günlük hayattaki işlere dair hükümlerin hepsi vardır.
5. Genel anlamda her peygamberin getirdiği İlahi kanunlara da şeriat denilir.
6. Şeriat kelimesiyle, açıkça Kur’an’a Hadise ve İcma dayanan hükümler kastedilmiş olur.

 

HaFiZ 88
Cevap bırakın

Kategoriler
kategoriler
Genel Kurallar
kurallar
kuralSohbet odaları içerisinde, seviyeli, saygılı ve hoşgörü ile sohbet edilmesini önemsiyoruz, Sohbet ederken ahlak kurallarına uygun şekilde chat yapmanızı tavsiye ediyoruz.
kuralKanallar içerisinde küfür etmek, devlet görevlilerine hakaret etmek siyasi propaganda yapmak yasaktır!
kuralYaşadığınız soru, destek veya takıldığınız yerlerde #help kanalını kullanabilirsiniz.
kuralKanal yetkililerinin yaptığı uyarı dikkate almayan kişiler kanaldan tamamen uzaklaştırılacaktır.
söz
yukarı