Sohbet Girişi

Orucu Bozan Şeyler

Orucu Bozan Şeyler

Yemek içmek ve cinsel ilişkide bulunmak orucu bozan şeylerdir. Bunların hangi durum da kaza ve hangi durum da kaza ile birlikte keffaret gerektiğini kısaca anlatalım.

1- Kaza ve Keffareti Gerektiren Durumlar: Orucu bozup hem kaza hem de keffareti gerektiren şeylerin başında Ramazan günü oruçlu iken yapılan cinsel ilişki gelmektedir.  Zaten Peygamberimiz, oruç keffareti hükmünü o zaman vuku bulan böyle bir cinsel ilişki olayı üzerine vermiştir. Oruç keffareti konusunda eldeki tek örnek ve delil de budur. Bu bakımdan bütün fıkıh mezhepleri, ramazan günü oruçlu iken bilerek ve isteyerek normal cinsel ilişkide bulunmanın hem kaza ve hem de keffareti gerektireceği konusunda görüş birliği etmişlerdir.

2-Sadece Kazayı Gerektiren Durumlar: Oruç yasaklarının başında yeme ve içme geldiğini, oruçlunun kasten yiyip içmesinin kaza ve keffareti gerektirdiğini biliyoruz. Buna ilave olarak Hanefi fakihleri, beslenme amacı ve anlamı taşımayan ve esasen yenilip içilmesi normal, alışılmış) olmadığı gibi insan tabiatının meyletmediği şeylerin yenilip içilmesi durumunda da orucun bozulacağını, fakat bunun keffareti gerektirmeyeceğini söylemişlerdir.

Orucun anlamı, Allah rızası için, gerek beslenme gerekse tat ve keyif alma kasıt ve arzusu içeren yiyip içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, özetle nefsi iştah ve şehvet duyduğu şeylerden mahrum etmektir. Bu yasağın ihlali sayılan her davranış orucun mana ve gayesine aykırıdır. Yeme içme ve cinsel ilişki sayılan her davranış orucu bozar kaza edilmesini gerektirir.

Unutarak yiyip içtikten sonra, orucunun bozulmuş olduğu zannıyla veya gece niyetlenemeyip gündüz niyetlendikten sonra gündüz yapılan bu niyetin niyet sayılıp sayılmayacağı zannıyla günün geri kalan kısmında bilerek bir şey yiyip içmek veya cinsel ilişkide bulunmak orucu bozar.

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Peygamberimiz sav bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmuşlar :

Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içenlerin oruca devam etmelerini, onları Allah’ın yedirip içirdiğini söylemiştir (Buhari)

Mesela bir kimse oruçlu olduğunun farkın olduğu halde kasıtsız olarak yanlışlıkla bir şey yese veya içse diyelim ki abdest alırken ağzına aldığı sudan yutsa veya denizde yüzerken su yutsa orucu bozulur ve kaza lazım gelir.

HaFiZ 76
Cevap bırakın

Kategoriler
kategoriler
Genel Kurallar
kurallar
kuralSohbet odaları içerisinde, seviyeli, saygılı ve hoşgörü ile sohbet edilmesini önemsiyoruz, Sohbet ederken ahlak kurallarına uygun şekilde chat yapmanızı tavsiye ediyoruz.
kuralKanallar içerisinde küfür etmek, devlet görevlilerine hakaret etmek siyasi propaganda yapmak yasaktır!
kuralYaşadığınız soru, destek veya takıldığınız yerlerde #help kanalını kullanabilirsiniz.
kuralKanal yetkililerinin yaptığı uyarı dikkate almayan kişiler kanaldan tamamen uzaklaştırılacaktır.
söz
yukarı