Sohbet Girişi

Müceddid Nedir

Müceddid Nedir

Müceddid yenileyen, yeni bir şekil veren yeniden güçlendiren gibi anlamlara gelir.

Peygamberimiz sav sünneti terk edilip bidatlar yayılınca insanlara yeniden dinlerini öğreten ve bu bidatları bertaraf etmeye çalışan islam bilginidir.

Allah cc  insanlara doğru yolu göstermek için onlara zaman zaman peygamberler göndermiştir. Bu peygamberlerin sonuncusu Peygamberimiz Hz. Muhammed sav dir. Ondan sonra artık peygamber gönderilmeyecektir.

Diğer ümmetler de olduğu gibi Peygamberimiz sav ümmeti arasında da zamanla bid’at ve hurafeler baş gösterebilir ve bunun neticesinde Müslümanlar dinden ve Peygamberimiz sav sünnetinden uzaklaşmakla karşı karşıya gelebilir. Ayrıca her gün değişen hayat şartları ve ilerleyen teknikle birlikte birtakım yeni meseleler ortaya çıkar ve bunlara dini açıdan bir hüküm verme ihtiyacı doğar.

Toplum içinde çıkan bidatlara karşı koyacak dine yapılan saldırılar karşısında dini savunacak yeni meselelere bir çözüm bulabilecek ve Müslümanlara yeniden dinlerini öğretip onları yönlendirecek şahsiyetlere de bu ölçüde ihtiyaç hissedilir ki,  peygamberlik müessesesi sona erdiğinden ve bundan sonra artık peygamber gelmeyeceğinden bu görev Peygamberimizin ümmetinden çıkan alimlere düşmektedir. Peygamber efendimiz sav bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor :

Şüphesiz ki, Allah her yüzyılın başında bu ümmete dini işlerini yenileyecek bir müceddid gönderecektir.

Dinde reform yapmak isteyenler , müceddidle ilgili bu hadisin kapsamına girmez. Nitekim gelmiş geçmiş bunca ulema içinden bir tanesi bile bu hadisi dinde reform manasına almamıştır.

Müceddidle peygamber arasında fark vardır. Peygamber; Allah tarafından açıkça emir almıştır. Kendisine vahiy gelir, peygamberlik davasıyla işe başlar ve insanları kendisine davet eder iman veya küfür onun davasını kabul etmeye veya etmemeye bağlıdır. Müceddid böyle değildir.

Müceddidde bulunması zarurî olan vasıflar şunlardır:

Berrak bir zihin keskin bir görüş, dosdoğru bir düşünüş ifratla tefrit arasındaki orta yolu bulma ve buna riayet etmeye ait nadir kudret asırlar boyu yerleşip kökleşmiş kanaatlerin ve yeni durumların tesiri altında kalmaktan sıyrılmış tefekkür gücü olması lazımdır.

HaFiZ 111
Cevap bırakın

Kategoriler
kategoriler
Genel Kurallar
kurallar
kuralSohbet odaları içerisinde, seviyeli, saygılı ve hoşgörü ile sohbet edilmesini önemsiyoruz, Sohbet ederken ahlak kurallarına uygun şekilde chat yapmanızı tavsiye ediyoruz.
kuralKanallar içerisinde küfür etmek, devlet görevlilerine hakaret etmek siyasi propaganda yapmak yasaktır!
kuralYaşadığınız soru, destek veya takıldığınız yerlerde #help kanalını kullanabilirsiniz.
kuralKanal yetkililerinin yaptığı uyarı dikkate almayan kişiler kanaldan tamamen uzaklaştırılacaktır.
söz
yukarı