Sohbet Girişi

İslamın Beş Temel Değeri

İslamın Beş Temel Değeri

Kısaca İnsan-Allah ilişkisi olarak tarif edebileceğimiz Din : Akıl sahibi insanları kendi tercihleriyle bizzat hayırlı olan şeylere götüren ve peygamberlerin bildirdiği hakikatleri kabul edip inanmaya çağıran ilahi bir kanundur. Akıl sahibi insanları kendi irade ve istekleri ile bizzat onlar için hayırlı olan şeylere sevk eden ilahi kanundur.

Bu tariflerden anlaşılacağı gibi insan kendi hür iradesiyle bir dine inanabilir veya inanmayabilir.  Bu tariflerden anlıyoruz ki Din, Allah’tan insanoğluna uzatılmış kurtuluş ipi  olup, temel gayesi insan ile Allah arasında güçlü ve doğru bir bağ kurmaktır. İnsan kayıtsız şartsız var olan ve O’nun tarafından kuşatılışı ifade eden dinî tercihi sayesinde kainatı evreni ve onunla birlikte bu varlıklar içinde kendi yerini anlamlandırmakta, temel değer ve ülkülerini bu anlam çerçevesinde üretmek ve yaşamaktadır.

Bütün hukuk sistemlerinin olmazsa olmazları yani Temel Değerleri  vardır ve bunları korumak üzere inşa edilmişlerdir. Hukuk sistemleri gibi dinlerin de Temel değerleri vardır. İslâm dininin asıl gayesi insanları insanlıkta tekâmül ettirerek mükemmel hale getirmek dünya da  huzur içinde güvenli bir hayat yaşamasını temin etmek ahirette de ebedi saadete kavuşturmaktır. İslam Dinin gayesini geliştirmek için kurduğu beş temel unsur şunlardır :

1-Hayatın Canın Korunması

2-Aklın Korunması

3-Dinin Korunması

4-Malın Korunması

5-Namusun Korunması

Ey Peygamber İnanmış kadınlar, Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleriyle ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, iyi işi işlemekte sana karşı gelmemek hususunda sana bey ’at etmeye geldikleri zaman, bey’atlerini kabul et. (Mümtehine Suresi 12)

Ayetinin dinin beş temel değerine işaret ettiği kabul edilir.

Hayatın Korunması: Bütün varlıklar içinde insana çok ayrı bir değer veren Allah insanı, yarattığı bütün varlıklardan üstün kılmıştır. Bu sebeple de insan hayatının korunmasını dinin temel değerleri arasına koymuştur.

Aklın korunması: İnsanı diğer canlılardan ayıran en temel özellik olarak AKIL Allah’ın insana verdiği en değerli nimetlerden biridir. Allah Cc Kur’an da sürekli olarak insandan aklını kullanmasını ve onu korumasını istemektedir

Dinin korunması: Din insanın hiçbir baskı altında kalmaksızın hür iradesiyle yaptığı bir tercihtir. İnsanın hür iradesine göre yaptığı tercihe göre kişi, varlığı bu dünyayı ve hayatı anlamlandırır. Bu anlamlandırmanın temel unsuru Tanrı Alem ve İnsan tasavvurudur.

Hayatın ve aklın korunması, fert ve toplumların dinlerinin korunmasıyla çok yakından bağlantılıdır. Zira hayatını koruyamadığınız kişinin dinini koruyamadığınız gibi, aklını koruyamadığınız insanın dinini koruduğunuzu da iddia edemezsiniz. Çünkü aklı olmayanın dini de olmaz. Dinin muhatabı akıl sahibi olan insandır.

 

HaFiZ 77
Cevap bırakın

Kategoriler
kategoriler
Genel Kurallar
kurallar
kuralSohbet odaları içerisinde, seviyeli, saygılı ve hoşgörü ile sohbet edilmesini önemsiyoruz, Sohbet ederken ahlak kurallarına uygun şekilde chat yapmanızı tavsiye ediyoruz.
kuralKanallar içerisinde küfür etmek, devlet görevlilerine hakaret etmek siyasi propaganda yapmak yasaktır!
kuralYaşadığınız soru, destek veya takıldığınız yerlerde #help kanalını kullanabilirsiniz.
kuralKanal yetkililerinin yaptığı uyarı dikkate almayan kişiler kanaldan tamamen uzaklaştırılacaktır.
söz
yukarı