Sohbet Girişi

İhlas Suresi Ve Anlamı

İhlas Suresi Ve Anlamı

Mekke döneminde nazil olmuştur. 4 ayettir.  İhlas, samimi olmak dine içtenlikle bağlanmak demektir. Allah’a bu surede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiş ihlaslı bir mü’min olacağı için sure bu adlandırılmaktadır.

Kuranda ki sırası 112.iniş sırasına göre 22.suredir. Nas suresinden sonra Necm suresinden önce Mekke de inmiştir. Mekke’de indiğini söyleyenler Mekkeli müşriklerin Hz. Peygamber’e gelerek Bize rabbinin soyunu anlat dediklerini bunun üzerine bu surenin indiğini bildiren rivayetler getirmişler.

Surede Allah Cc  bazı sıfatları veciz bir şekilde ifade edilip tevhit inancının önemine dikkat çekilmiştir.

Peygamberimiz bu surenin fazileti hakkın da şöyle buyurmuştur : Varlığım elinde olan Allah’a yemin ederim ki bu sure Kur’an’ın üçte birine denktir.

İhlas suresinin, İslam’ın esası olan tevhid Allah’ın birliği ilkesini özlü bir şekilde ifade ettiği ve Allah cc tanıttığı için ilgili kaynakların hemen tamamında geçen bir hadislerinde Hz. Peygamber tarafından Kur’an ın üçte birine denk olduğu ifade buyurulmuştur. Allah ismi, varlığı ezeli ebedî zarurî ve kendinden olup her şeyi yaratan, her şeyin maliki ve mukadderatının hakimi, her şeyi bilen ve her şeye kadir olan Allah’ın ismidir.

Müfessirler bu surede ağırlıklı olarak Allah’ın birliğini ifade eden ahad terimi ile var oluş bakımından kimseye muhtaç olmadığını anlatan samed terimi üzerinde durmuşlardır.

Bu sebeple ahad sıfatının bazı istisnalar dışında Allah’tan başkasına nispet edilemeyeceği düşünülmüştür. Aynı kökten gelen vahid ise bölünmesi ve sayısının artması mümkün olmayan bir tek, yegane varlık anlamında Allah’ın sıfatı olmakla birlikte Allah’tan başka varlıkların sayısal anlamda birliğini ifade etmek için de kullanılmaktadır.

HaFiZ 95
Cevap bırakın

Kategoriler
kategoriler
Genel Kurallar
kurallar
kuralSohbet odaları içerisinde, seviyeli, saygılı ve hoşgörü ile sohbet edilmesini önemsiyoruz, Sohbet ederken ahlak kurallarına uygun şekilde chat yapmanızı tavsiye ediyoruz.
kuralKanallar içerisinde küfür etmek, devlet görevlilerine hakaret etmek siyasi propaganda yapmak yasaktır!
kuralYaşadığınız soru, destek veya takıldığınız yerlerde #help kanalını kullanabilirsiniz.
kuralKanal yetkililerinin yaptığı uyarı dikkate almayan kişiler kanaldan tamamen uzaklaştırılacaktır.
söz
yukarı