Sohbet Girişi

Hz İsa Ve Hayatı

Hz İsa Ve Hayatı

Kudüs te dünya ya gelen Hazreti İsa İsrailoğullarına gönderilmiş son peygamberdir. Annesi Hz Meryem’dir.

5 büyük peygamberden biri olan Hz İsa Kudüs’te dünyaya gelmiştir. İslam kaynaklarına göre Hz İsa Hazreti Meryem’in Allah’ın takdiri ile hamile kalmasından sonra doğmuştur. İsrailoğlu olarak bilinen kavme gönderilmiştir. Peygamberlik sıfatını 30 yaşında alan Hazreti İsa, İncil kitabının elçisidir. Hazreti İsa, henüz 33 yaşında iken diri biçimde göğe yükselmiştir.

Her peygamberin olduğu gibi Hz İsa’nın da bazı mucizeleri olmuştur. İslam kaynaklarına göre toplam da 8 mucizesi vardır. Bu mucizelerin etrafında ki havariler ile birlikte pek çok kişi görmüş ve şahit olmuştur. Bu mucizeler kısaca şunlardır :

1- Henüz beşikteyken konuşmaya başlamıştır

2-Kör olanların sağlam görmelerini sağlardı.

3-Kavminin sakladıklarını ve yediklerinin yerlerini bilirdi.

4-Allah’a dua ettiğinde üzerinde etlerin olduğu sofralar indirirdi

5-İstediğinde dua ederek o anda canının istediği yemekleri önünde bulurdu.

6-Yahudiler kendisinden uzak oldukları halde, onların sırlarına ve sakladıkları şeyler vakıf olurdu.

7-Çamurdan kuş yaparak canlanmasını sağlayabilirdi.

8-Uykudayken yanında olup bitenlerin tümünü bilirdi

İslam kaynakların da yer aldığı üzere Hz İsa bedeni olarak ölmeden dünyadan kaldırılmıştır. Ancak vefat edip etmediği konusunda alimler iki kısımda değerlendirilir. Kimileri vefat ettikten sonra Allah’ın onu kendi katına çıkarttığını belirtirken, kimileri diri şekilde yükseltildiğini ifade ederler.

Hazreti İsa İncil kitabının elçisi olarak dünyaya gönderilmiştir. Peygamber olduğu dinin ismi ise Hristiyanlıktır.

Hazreti Meryem’in oğlu olarak dünyaya gelen Hazreti İsa  bir peygamber olan Hazreti Davud’un neslinden gelir. Büyük peygamberler arasında bulunan Hazreti İsa, Kudüs’te dünyaya gelmiştir. Hazreti İsa, Hazreti Meryem’in mağaraya çekilmesinden sonra doğmuştur. Doğduğu topraklar şu anki Filistin ile İsrail toprakları denilen bölgedir.

 

HaFiZ 69
Cevap bırakın

Kategoriler
kategoriler
Genel Kurallar
kurallar
kuralSohbet odaları içerisinde, seviyeli, saygılı ve hoşgörü ile sohbet edilmesini önemsiyoruz, Sohbet ederken ahlak kurallarına uygun şekilde chat yapmanızı tavsiye ediyoruz.
kuralKanallar içerisinde küfür etmek, devlet görevlilerine hakaret etmek siyasi propaganda yapmak yasaktır!
kuralYaşadığınız soru, destek veya takıldığınız yerlerde #help kanalını kullanabilirsiniz.
kuralKanal yetkililerinin yaptığı uyarı dikkate almayan kişiler kanaldan tamamen uzaklaştırılacaktır.
söz
yukarı