Sohbet Girişi

Dinde Zorlama Yoktur

Dinde Zorlama Yoktur

Kuranı Kerim İslam öğretisinin insan fıtratına tamamen uygun olduğunu sıklıkça açıklamıştır. İslam’ın vurgulamak istediği, insanın tabiatından kök almış bir dinin, zaman ve mekan sınırlarını aşmış olduğudur. Aslında insan tabiatı özünde hiçbir zaman değişmez. Bundan dolayı onun fıtrata uygun bir din, insanın gelişiminin geçici evreleri ile fazlaca uğraşmadığı takdirde ilke olarak evrensel bir din olma potansiyelini taşır. Neticede insan fıtratından doğan ilkelere sahip bir din mantıken evrensel bir din olma gücüne de sahiptir. Kuranı Kerimde Allah cc şöyle buyuruyor :

Oysa onlara, dini ancak Allah’a halis kılmaları, daima O’na eğilip yalnızca Allah’a ibadet etmeleri, namazı ayakta tutmaları ve zekat vermeleri emredilmişti. Kalıcı talimata sahip din, işte budur.

Bu ayetten insanın aklına şu sorular gelebilir. Eğer özleri itibariyle bütün dinler aynı öğretiyi içermekteyse, o zaman bu dinlerin böyle ardı ardına gönderilmesinde ne hikmet vardır? Diğer taraftan eğer bütün dinler birbirine benzeyen ve değişmez öğretiler taşımakta idiyseler, o zaman neden İslam başkalarına göre ziyadesiyle mükemmel ve evrensel olma iddiasında bulunmaktadır.

İlk Soruya cevap olarak Kuranı Kerim insanoğlunun dikkatini inkar edilemeyecek bir tarihi gerçeğe çeker. Buna göre Kuranı Kerim’den önce nazil olan bütün kitap ve sahifeler gerçek şekilleri ile korunmuş değillerdir.

Öğretileri tedricen değiştirilmiştir yahut da onlara yeni şeyler eklenmiştir. Böylece onlar bozulmaya devam ettiler. Öyle ki bu kitap ve sahifelerin güvenilirliği keza kanuni ve şeri durumları sorgulanır hale geldi. Bu sahifelerin tahrif edilmediği ya da değiştirilmediğini ispatlamak artık bu dinlere inananların sorumluluğudur.

Kuranı Kerime gelince o bu bakımdan diğer bütün İlahi kitaplar ve sahifeler arasında münferit ve imtiyazlı bir konuma sahiptir. İslam’ın aşırı muhalifleri bile, Kuranı Kerimi İlahi kelam kabul etmedikleri halde, onun hiç değiştirilmediği ve tahrife uğratılmadığı gerçeğini itiraf etmeye mecbur kalmışlardır.

İkinci soruya gelince  Kuranı Kerim beşeri toplumun her alanında süregelen gelişmelere dikkatimizi çekmektedir. Öncelikle de insanların bozdukları eski dinin öz öğretisini canlandırmak üzere yeni bir dine ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun diğer bir sebebi ise toplumsal gelişmelere ayak uydurmaktır.

Hepsi bu olmayıp dinlerin değişmesinin başka bir sebebi de vardır. Eski dinlerde ikinci derece diye nitelendirebileceğimiz bazı geçici öğretiler yer almaktaydı. Onlar sadece belli bir devir için olup belirli bir toplumun ihtiyaçlarını karşılamaktaydılar. Başka bir deyişle dinlerin öğretileri, sadece merkezindeki özü oluşturan değişmez prensipleri içermeyip onlarda ikinci derece ayrıntıları ihtiva eden geçici öğretiler de yer almaktaydı.

Bizler islamchat.net ailesi olarak sizlere her zaman yardımcı olmaya bilgilerimizi sizlerle paylaşmaktan keyif alıyoruz. Hepiniz Allah’a emanet olun..

HaFiZ 69
Cevap bırakın

Kategoriler
kategoriler
Genel Kurallar
kurallar
kuralSohbet odaları içerisinde, seviyeli, saygılı ve hoşgörü ile sohbet edilmesini önemsiyoruz, Sohbet ederken ahlak kurallarına uygun şekilde chat yapmanızı tavsiye ediyoruz.
kuralKanallar içerisinde küfür etmek, devlet görevlilerine hakaret etmek siyasi propaganda yapmak yasaktır!
kuralYaşadığınız soru, destek veya takıldığınız yerlerde #help kanalını kullanabilirsiniz.
kuralKanal yetkililerinin yaptığı uyarı dikkate almayan kişiler kanaldan tamamen uzaklaştırılacaktır.
söz
yukarı