Sohbet Girişi

Cinler de Evlilik Var Mı

Cinler de Evlilik Var Mı

Cinleri insanlar gibi düşünebiliriz. Onların da erkek ve dişiliği vardır. Evlenip çoğalabilirler. İslam alimleri bu konu da delil olarak Rahman suresi 55 ve 56.ayetlerini delil göstermiştir.

Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Oralarda gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş dilberler var ki, bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur.

Diğer bir ayette ise şöyle buyrulur:

Adem’e secde edin demiştik. İblis hariç olmak üzere onlar hemen secde ettiler. İblis cinlerdendi, Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Şimdi siz beni bırakıp da İblis’i ve soyunu dostlar mı ediniyorsunuz? Halbuki onlar sizin düşmanınızdır. Zalimler için bu ne kötü bir değişmedir.

Bu ayetteki soy kelimesi de üremeyi gerektiren bir husus olduğu için cinlerin evlenmesine delil gösterilmiştir.

Bazı kimselerin cinlerle evli bulunduğuna dair halk arasında rivayetler dolaşmaktadır. Bunların doğruluk dereceleri ile dini bakımdan kabule müsait olup olmadığının münakaşa mevzu olduğuna şahit olmaktayız.

Her iki tarafın rızasına icap ve kabul esasına dayalı ve nikah kıyılması suretiyle cin ile insanlar arasında evlilik ceryan etmez. Bu rivayetler müstenid evlilik olmayıp tasallut ve tecavüz mahiyetin de bulunmaktadır.

Cinlerle evlenme konusunda İslam alimleri fikir birliğine varamamışlardır. Evet cinler evlenebilir diyenler de hayır evlenemez diyenler de olmuştur.

İmam Malik’in,

Cinlerden bir adam var. Bizden kız istiyor. Helal yoldan evlenmek istediğini söylüyor. Ne dersiniz? sorusuna cevaben,

-Dinde bunda bir sakınca yoktur. Lakin ben şahsen bunu hoş karşılamam. Çünkü kadın cinden hamile kaldığı zaman bu çocuk kimdendir? diye sorduklarında, Cin’den diye cevap verecektir. Ve bu yüzden müslümanlar arasında fesat alıp yürüyecektir. Şeklinde cevap verdiği kaydedilmektedir.

HaFiZ 83
Cevap bırakın

Kategoriler
kategoriler
Genel Kurallar
kurallar
kuralSohbet odaları içerisinde, seviyeli, saygılı ve hoşgörü ile sohbet edilmesini önemsiyoruz, Sohbet ederken ahlak kurallarına uygun şekilde chat yapmanızı tavsiye ediyoruz.
kuralKanallar içerisinde küfür etmek, devlet görevlilerine hakaret etmek siyasi propaganda yapmak yasaktır!
kuralYaşadığınız soru, destek veya takıldığınız yerlerde #help kanalını kullanabilirsiniz.
kuralKanal yetkililerinin yaptığı uyarı dikkate almayan kişiler kanaldan tamamen uzaklaştırılacaktır.
söz
yukarı