Sohbet Girişi

Berzah Nedir

Berzah Nedir

Sözlükte iki şey arasındaki engel, perde ve ayırıcı sınır manasınadır. Dini ıstılahtaki karşılığı ise ölümden sonra başlayan ve mahşerdeki dirilişe kadar devam edecek olan kabir hayatıdır. Buna göre ölen herkes berzah alemine girecektir. Berzah hayatı da çok kabir hayatı şeklinde adlandırılır.  Ölümden sonra beden genellikle çürüyüp ortadan kalkacağı için insanın göç ettiği zaman berzah alemine kavusur.

Berzah iki şey arasındaki engel ve mania anlamlarında Kur’an-ı Kerim’de de zikredilmiştir:

Birinin suyu tatlı ve içimi kolay, diğerininki tuzlu ve acı iki denizi salıveren ve aralarına bir engel, aşılmaz bir sınır koyan O’dur. (Furkan Suresi 25)

Bu ayette gecen berzah ise ölümden sonra yeniden dirilişe kadar geçecek zaman diliminin oluşturduğu engel anlamındadır.

Din kültüründe berzah alemi, ruhların ahiret hayatına geçiş yeri olarak tanımlanır. Münker ve Nekir adlı iki sorgu meleği gelecek ve ruhlara Rabbiniz kimdir, Dininiz nedir  soruları sorulacaktır. Allah’a şirk koşan ya da kul hakkı yiyen kullar kabir azabı çekerken mümin kulların ruhu melekut aleminde olacaktır.

Bazı kaynaklara göre Peygamberimiz sav ve onun soyundan gelenler hariç herkes kabir azabı çekecektir. Sadece bu azabın şiddeti farklı olacaktır. Küçük günahlar işleyenler ise sadece sıkıntı hissedecektir.

Hadislerde belirtildiğine göre kabirdeki soru ve cevaptan sonra salih amel işlemiş olanlara şöyle denilecektir:

-Gelinler gibi uyuyun. Gelin çok sevildikçe rahat uyur. Allah onları bu uykudan uyandırıncaya kadar gelinler gibi uyurlar. (Tırmızi)

Bu delillerden anlaşıldığına göre berzahtaki yaşayışta ruh bedenden ayrılır.

Bilindiği gibi ruhlar birer emri ilahidir. Asıl mahiyetleri insanlar tarafından pek bilinmez, insan ölünce ruhu geçici olarak başka bir aleme gider orada ameline göre ya rahat yaşar veya azap görür.

Yaşayışla ölüm arasındaki uyku alemi nasılsa dünya ile ahiret arasındaki berzah alemi de o gibi bir varlıktır. Bunun mahiyetini ancak Allah bilir.

HaFiZ 88
Cevap bırakın

Kategoriler
kategoriler
Genel Kurallar
kurallar
kuralSohbet odaları içerisinde, seviyeli, saygılı ve hoşgörü ile sohbet edilmesini önemsiyoruz, Sohbet ederken ahlak kurallarına uygun şekilde chat yapmanızı tavsiye ediyoruz.
kuralKanallar içerisinde küfür etmek, devlet görevlilerine hakaret etmek siyasi propaganda yapmak yasaktır!
kuralYaşadığınız soru, destek veya takıldığınız yerlerde #help kanalını kullanabilirsiniz.
kuralKanal yetkililerinin yaptığı uyarı dikkate almayan kişiler kanaldan tamamen uzaklaştırılacaktır.
söz
yukarı