Sohbet Girişi

Ahir Zaman

Ahir Zaman

Ahir zaman, dünya hayatının kıyamet kopmadan önceki son dilimi anlamında kullanılan bir kavramdır. İslam inancına göre alemin başlangıcı olduğu gibi sonu da vardır. Ancak bu sonun ne zaman gerçekleşeceğini bilmek insanın bilgisi dışındadır. İnsanın ömrü gibi alemin ömrünü belirleme hususundaki bilgi Allah’a aittir. Kuranı Kerimde Allah cc şöyle buyuruyor :

Kıyametin ne zaman kopacağını sana sorarlar. De ki Onun bilgisi sadece Rabbimin nezdindedir. Onun vaktini kendisinden başka kimse açıklayamaz. (Araf Suresi)

Ahir zaman kavramı bazı insanlar için tanıdık bir kavram olmayabilir. Bu nedenle öncelikle bu kavramı kısaca anlatmakta fayda var. Ahir zaman Son dönem anlamına gelir ve İslam’a göre kıyamete yakın bir zamanda yaşanacak dönemi ifade eder.

Kuran’daki işaretler ve Peygamberimiz sav  hadislerindeki detaylı açıklamalar bir araya getirildiğinde ortaya önemli bir sonuç çıkmaktadır. Ayet ve hadisler ahir zamanın iki safhalı olduğunu göstermektedir. Birinci devre dünyanın maddi ve manevi sorunlarla dolu olduğu bir dönem bunun ardından gelecek ikinci devre ise Altınçağ olarak adlandırılan  Kuran ahlakının ve her alanda üstün bir refahın yaşanacağı bir çağdır. Dünyanın Altınçağ’ın sona ermesiyle birlikte çok hızlı bir sosyal çöküş içine girmesiyle de kıyamet saatinin gelişi beklenmektedir.

Ahir zaman alametlerini ayet ve hadisler doğrultusunda incelediğimiz bazı kitaplarımızdan seçmeler yapılmıştır. Açıkça görülmektedir ki söz konusu işaretler birbiri ardınca, birebir tasvir edildiği şekilde içinde yaşadığımız çağda ortaya çıkmaya başlamıştır. On dört asır öncesinden bildirilen alametlerin çıkışı, inananların Allah’a olan iman ve bağlılıklarını artıran son derece büyük olaylardır. Bu kadar işaretin bir arada ve çok kısa bir zaman dilimi içinde art arda gerçekleşmiş olması elbette tesadüf değildir. Bu işaretler Allah’ın inanan kullarına birer müjdesidir.

Peygamberimiz sav bir hadisi şeriflerinde şöyle buyuruyor :

-Zinanın ve kumarın önü açıldı. İnsanlar fecaat denilebilecek bu olayları çok normal karşılamaya başladı.

Ahir zamanın birçok belirtisi bulunmaktadır. Bu belirtiler genel olarak bir olay örgüsü şeklinde olmaktadır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz. Fırat Nehri’nin suyu çekilecektir. Afganistan adı verilen ülke işgal edilecektir. Lulin kuyruklu bir yıldız ortaya çıkacaktır. Toz duman biçiminde bir fitne ortaya çıkacak ve insanlar tarafından görülecektir. İran ile Irak arasında bir savaş çıkacaktır. Kabe baskına uğrayacaktır. Aynı zamanda bu baskın sonucunda Kabe’de kan akacaktır.

Ahir zaman da insanlar arasında çeşitli sataşmalar çıkacaktır. İnsanlar İslamiyetten uzaklaşacaklar. İslamiyet’i yaşayanlar ise gösteriş olarak bunu kullanacaktır. Yalancılık gittikçe yayılacaktır. İnsanlar her türlü kötülüğü yapmayı kendilerine hak saymaya başlayacaktır.

HaFiZ 87
Cevap bırakın

Kategoriler
kategoriler
Genel Kurallar
kurallar
kuralSohbet odaları içerisinde, seviyeli, saygılı ve hoşgörü ile sohbet edilmesini önemsiyoruz, Sohbet ederken ahlak kurallarına uygun şekilde chat yapmanızı tavsiye ediyoruz.
kuralKanallar içerisinde küfür etmek, devlet görevlilerine hakaret etmek siyasi propaganda yapmak yasaktır!
kuralYaşadığınız soru, destek veya takıldığınız yerlerde #help kanalını kullanabilirsiniz.
kuralKanal yetkililerinin yaptığı uyarı dikkate almayan kişiler kanaldan tamamen uzaklaştırılacaktır.
söz
yukarı