Sohbet Girişi

Abdest Nedir

Abdest Nedir

İslam da bazı ibadetlerin yerine getirilmesi için yapılan ve bizzat kendisi ibadet olan temizlenmeye Abdest denir. Dolayısıyla ibadete başlamadan önce insanın iç dünyasını güzelleştirmesi ve dışını da iyice temizlemesi gerekir.

Kuran da şöyle buyrulur:

Ey iman edenler  namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi ve dirseklerinizle birlikte ellerinizi yıkayın. Başınıza meshedin. Her iki topuğunuzla birlikte ayaklarınızı da yıkayın. (Maide Süresi 5-6)

Ancak abdest her amel ve ibadet için değil başta namaz olmak üzere bazı ibadetler için farz kılınmıştır. Ancak Müslümanın sürekli abdestli duruyor olması sünnettir.

Abdest her şeyden önce her türlü pislik ve kirlilikten kurtulmak yani maddî ve manevî bütün pislik ve mikroplardan uzak kalmak için İslam’ın emrettiği önemli bir ibadettir. Mikrobun en kolay ürediği yer ağızdır. Ağızdan başlayarak el, yüz ve ayakların günde en az beş kez temizlenmesini İslam’ın temizliğe verdiği önemi gösterir.

İnsan abdestle bedenen ve manen temizlendikten sonra Allah’ın huzuruna çıkar. Böyle bir temizlenme ile günlük bütün yorgunlukları geride bırakır.

Abdest almakla dünyevi ve uhrevi bir çok fazilet ve güzellikler elde edilir. Hz Muhammed sav Abdest ile ilgili şöyle buyuruyor:

Bir müslüman abdest alıp yüzünü yıkadığında, yüzündeki azaların işlediği bütün günahları el ve ayaklarını yıkadığında el ve ayaklarıyla işlediği bütün hata ve günahları su damlalarıyla beraber akıp gider ve kendisi de tertemiz olur. 

Adap ve erkanına uymak suretiyle abdest alıp kıbleye dönerek: Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasulühü diyen bu kişi için cennetin kapıları açılmıştır o cennet kapılarının dilediğinden içeri girer.

 

 

HaFiZ 114
Cevap bırakın

Kategoriler
kategoriler
Genel Kurallar
kurallar
kuralSohbet odaları içerisinde, seviyeli, saygılı ve hoşgörü ile sohbet edilmesini önemsiyoruz, Sohbet ederken ahlak kurallarına uygun şekilde chat yapmanızı tavsiye ediyoruz.
kuralKanallar içerisinde küfür etmek, devlet görevlilerine hakaret etmek siyasi propaganda yapmak yasaktır!
kuralYaşadığınız soru, destek veya takıldığınız yerlerde #help kanalını kullanabilirsiniz.
kuralKanal yetkililerinin yaptığı uyarı dikkate almayan kişiler kanaldan tamamen uzaklaştırılacaktır.
söz
yukarı